Професионална гимназия по селско стопанство "Никола Пушкаров" град Попово

Професионална гимназия по селско стопанство "Н. Пушкаров" - град Попово е училище с петдесет и петгодишна традиция в областта на професионалното образование и обучение. Към днешна дата в ПГСС се обучават 426 ученици, а преподавателският и обслужващ състав е 60 човека. Училището разполага със собствена земя в размер на 700 декара, която обработва, със собствена ферма, аграрен участък и машинно - тракторен парк. Районът, в който се намира училището, е предимно аграрен, което е и предпоставка за засилен интерес към специалностите в областта на селското стопанство. Обучават се монтьори на селскостопанска техника, лозаро- винари, специалисти в областта на растителната защита и агрохимията, икономисти, организатори на туристическа агентска дейност в областта на селския туризъм. В последните години в региона нарастна интересът към биоземеделието и селския туризъм като алтернативи на социалния и икономически упадък и носители  на нови идеи за утвърждаване на местното и регионално развитие. В гр. Попово функционира предприятие за замразяване на плодове и зеленчуци, което стимулира местните хора да обърнат поглед към биоземеделието- създават се ягодови и малинови насаждения, овощни и зеленчукови градини. В близките селища  се строят и започват да действат къщи за гости, регионът е с богато културно- историческо наследство. За да отговори на тези нужди,  ПГСС продължава традициите си в професионалното обучение, опитвайки се да ги съчетава модернизация на обучението и с иновациите в бранша.In this part you can describe the project's history and give reasons for its creation. It is convinient to mention project milestones and honor participating people.

Фермата е вблизост до гр. Сполето, в област Умбрия, Италия. Това е една известна съссвоите  забележителности област. Красива и интересна природа в пресеченхълмист терен, която и зиме остава почти зелена. Интересни историческизабележителности: в Сполето се намира средновековният замък Алборноц от ХV век,където е живяла Лукреция Борджия, уникален римски мост и  амфитеатър, врайона на Терни e най-големиятводопад в Европа, а недалеч са и градовете  Асизи и Перуджа.

Собствениците на фермата от 39 години създават това, което е тя в момента. Създадена е с фамилен труд на две поколения и наети работници.  Понастоящем във фермата работят двамата собственици и наети лица

На 200 дка земя по екологични методи се отглеждат пшеница, ябълкови, сливови и маслинови
градини, лозя, зеленчукова градина и различни овошки.

Отглеждат се животни по екологичен метод - крави, овце, кози, кокошки, прасета. Месото се преработва в собствена производствена база, устроена по методите за екопреработка. Тази продукция се реализира в търговската  мрежа, в заведения за хранене и пряко на туристи във фермата .

Производствената база е на площ 550 кв.м. и в нея са  разположени: мелница със сепаратор за житото, хлебопекарна,  кланица и хладилни камери за месо, лаборатория за изследване на продуктите, винарска изба, помещение за производство на зехтин, хангар за два трактора и прикачен инвентар. Фермата разполага с добре оборудвана база за обучение на ученици и стажанти.

Домакинът Патрис Никлас е дипломиран агроном от Университета в Перуджа, със специализации в Миланския университет, Харвард - по предприемачество и от Болоня по управление на проекти. Има сериозен опит за работа с ученици от специализирани училища,  студенти,  преподаватели и мениджъри човешки ресурси във фирмите.

Собствениците имат широка и многостранна подготовка и добър преподавателски опит - за биологично производство, работа със стажанти и наставници, методи за преподаване и практически занятия. Имат установени добри контакти с фирми, институции и училища от региона, което им помага за организиране на различни видове практически дейности на стажантите. От работата с различни националности са развили много добре начините за реализиране  на интеркултурен обмен и опит по обучение с неформални методи и в производствена среда