Представяне на проекта "Предприемачеството - да превърнем идеите в успешен агробизнес"

Представяне на проекта пред ученици и родители чрез местните медии, информационни табла в училище и сайта на училището и социалните мрежи. Запознаване на потенциалните ползватели по проекта със същността, дейностите и начина за кандидатстване. Г-жа Стефанова, координатор на проекта и г-жа Цонева информационно осигуряване по проекта презентираха Биоферма "Патриче" в Сполето, област Умбрия, Италия.