Обява

Започва набирането на кандидати за участници по спечеленият от училището проект по Програма "ЕРАЗЪМ + ", Ключова дейност К1 - Образователна мобилност за обучаеми и учители в сферата на професионалното образование и обучение.

Проекта се осъществява по Договор № 2014-1-BG01-KA1 на
тема: "Предприемачеството - да превърнем идеите в успешен агробизнес"
Мобилната практика ще се осъществи от 23.05.2015г. до 12.06.2015г. в биоферма
Патрис, Сполето, Италия- партньор по проекта.
Предварителната селекция ще се извърши чрез подаване на заявления и мотивационни
писма от учениците до 09. 01. 2015г. при помощник- директора на училището.

Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:


1.  Да са ученици от 9, 10 и 11 клас от всички специалности.

2. Да имат среден успех от предходна година минимум Добър.

3. Към момента на подаване на заявления да нямат наложени наказания.

 Необходими документи

Учениците кандидатстват с портфолио, което съдържа:

 1.    Заявление за кандидатстване.

2.    Мотивационно писмо.

3.    Документ, показващ успех от предходна
учебна година.

4.    Препоръки от класния ръководител и
преподавател по практическо обучение.

5.    Документи /сертификати, грамоти/, показващи
наличието на различни знания и умения/ езикови, творчески, практически/.