Езикова подготовка

През месец март започва езиковата подготовка по английски език на бенефициентите по проекта. Всички кандидати /одобрени и резерви/ да се явят в кабинет 38 на ПГСС "Н.Пушкаров" за да получат предварително изготвения график за провеждане на часовете.