Архив на статиите

Запознаване с дейностите във фермата

Собствениците на фермата Патрис и Александра ни проведоха инструктаж за безопасна работа и ни показаха какви дейности ще извършваме през следващите 20 дни.Дейностите ще бъдат следните:1. Трябва да се грижим за животните във фермата.2. Маслиновите дръвчета трябва да се изрежат, а след това...
Цялата статия.

Начало на практиката

Заминаваме за Биоферма Патрис, Сполето, Италия .Пътувахме с влак от попово до София, от София с метро до аерогра София, от там със самолет до Рим и от там с автобуси до Сполето.Пристигнахме късно вечерта и се готвим за следващите дни, в които ще докажем какво знаем и ще научим италианския начин на...
Цялата статия.

Теоретични часовe

Започнаха и теоретичните часове. Патрис разказа на учениците за трудностите, с които е трябвало да се справи, за да успее, след което ги запозна с изискванията за поддържане и развиване на биоферма в Италия.След обяд учениците имаха културна подготовка с Александра, а...
Цялата статия.

Сключени договори за мобилност с учениците

На 21 април 2015г. в Професионална гимназия по селско стопанство "Никола Пушкаров", г-жа Тодорова - директор на гимназията проведе родителска среща, на която присъстваха ученици, техните родители, наставниците им повреме на мобилността г-жа Р.Стефанова и г-жа Н.Цонева. На тази среща...
Цялата статия.

Езикова подготовка

През месец март започва езиковата подготовка по английски език на бенефициентите по проекта. Всички кандидати /одобрени и резерви/ да се явят в кабинет 38 на ПГСС "Н.Пушкаров" за да получат предварително изготвения график за провеждане на часовете.
Цялата статия.

Критерии за подбор на ползватели

ПЪРВИ ЕТАП: Класиране по документиВТОРИ ЕТАП: Провеждане на тест по английски език, покриващ ниво В1ТРЕТИ ЕТАП: Провеждане на интервюСписъкът на крайните ползватели и резервите се създава от комисията за подбор на бенефициенти въз основа на получения общ брой точки от трите етапа.
Цялата статия.

Обява

Започва набирането на кандидати за участници по спечеленият от училището проект по Програма "ЕРАЗЪМ + ", Ключова дейност К1 - Образователна мобилност за обучаеми и учители в сферата на професионалното образование и обучение.Проекта се осъществява по Договор № 2014-1-BG01-KA1 натема:...
Цялата статия.

Представяне на проекта "Предприемачеството - да превърнем идеите в успешен агробизнес"

Представяне на проекта пред ученици и родители чрез местните медии, информационни табла в училище и сайта на училището и социалните мрежи. Запознаване на потенциалните ползватели по проекта със същността, дейностите и начина за кандидатстване. Г-жа Стефанова, координатор на проекта и...
Цялата статия.